Spremljamo razvoj jedrskih elektrarn SMR

21. Julij 2023

Razvoj jedrskih elektrarn z malimi modularnimi reaktorji (Small and Modular Reactors – SMR) je zelo dinamično področje, ki zaradi svoje inovativnosti, razvojnega in izobraževalnega potenciala ter podjetništva v očeh številnih javnosti vzbuja veliko zanimanja. Prav zaradi hitrosti razvoja pa so kredibilne informacije o zrelosti posameznih dizajnov skope, nepregledne, včasih tudi komercialno zakrite in populistično prikazane. Za večjo transparentnost in realni prikaz stanja Agencija za jedrsko energijo pri OECD (NEA OECD) spremlja razvoj več kot 80 različnih SMR-dizajnov. O stanju razvoja pa bo redno poročala v periodičnem poročilu z naslovom SMR Dashboard. Glavni namen tega poročila je na enem mestu podati jasne, preverjene, kredibilne informacije o zrelosti različnih SMR-dizajnov in tako postati zanesljiv in zaupanja vreden vir informacij o zrelosti SMR-tehnologij. Publikacija SMR Dashboard je v prvi izdaji marca 2023 vsebovala oceno 21 SMR-dizajnov. Julija je izšla naslednja, druga izdaja Publikacije SMR Dashboard: Volume II, ki obravnava dodatnih 21 SMR-dizajnov, v pripravi pa je že tretja izdaja. 

Publikacije OECD SMR Dashboard podajajo aktualen in celovit pregled zrelosti SMR jedrskih elektrarn. Izdani publikaciji s skupnim pregledom zrelosti 42 različnih dizajnov sta dosegljivi tudi na povezavah tukaj:

Vloga jedrske energije v scenarijih zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
 

Leta 2018 je Medvladni forum za podnebne spremembe (IPCC) predlagal 90 scenarijev, s katerimi bi omejili globalno segrevanje na 1,5 °C. V vseh teh scenarijih se bo za dosego tega cilja morala v povprečju inštalirana moč jedrskih elektrarn do leta 2050 več kot potrojiti in znašati 1.160 GW (v letu 2020 je bila inštalirana moč jedrskih elektrarn 384 GW).

Cilj tako velikega povečanja inštalirane moči jedrskih elektrarn do leta 2050 lahko dosežemo zgolj s sinergijo različnih ukrepov, in sicer z:

  • dolgoročnim obratovanjem obstoječih jedrskih elektrarn (podaljšanje življenjske dobe do 80 let),
  • izgradnjo novih velikih jedrskih elektrarn,
  • izgradnjo SMR-elektrarn.

Če želimo doseči ambiciozne podnebne cilje, je treba hkrati izvajati vse tri omenjene ukrepe. SMR-elektrarne niso nadomestilo velikih jedrskih elektrarn, ampak pomenijo dodatno razvojno možnost oziroma potencial za hitrejše doseganje podnebnih ciljev.
 

The NEA Small Modular Reactor Dashboard
 

Publikacija The NEA Small Modular Reactor Dashboard zajema dejavnike, ki zagotavljajo celoviti pregled ocene napredka in zrelosti pri komercializaciji in uvajanju tehnologije SMR reaktorjev. The NEA Small Modular Reactor Dashboard omogoča, da vzajemno z oceno zrelosti tehnologije pridobimo celovito sliko zrelosti posameznega dizajna SMR reaktorjev. The NEA Small Modular Reactor Dashboard ocenjuje šest pomembnih kriterijev, in sicer:

  • zrelost licenciranja
  • prostorsko umeščanje
  • financiranje
  • razvitost dobavne verige
  • sodelovanje z javnostjo
  • razvoj in razpoložljivost jedrskega goriva

Vsak posamezen dizajn SMR reaktorjev je ocenjen glede na zgoraj omenjene kriterije. Vsak kriterij ima točno predpisana merila ocenjevanja.

Prva izdaja publikacije The NEA Small Modular Reactor Dashboard spremlja napredek v razvoju 21 dizajnov SMR reaktorjev. Vključuje SMR reaktorje v razvoju v Argentini, na Kitajskem, V Franciji, Rusiji, Veliki Britaniji in v ZDA.

Prva izdaja publikacije The NEA Small Modular Reactor Dashboard je dosegljiva na naslednji povezavi: Nuclear Energy Agency (NEA) - The NEA Small Modular Reactor Dashboard (oecd-nea.org).


Bolj podroben povzetek vsebin iz publikacije si lahko preberete v glasilu e-Jedrce, Spremljanje razvoja jedrskih elektrarn SMR | Novice | e-Jedrce, št. 40 | e-Jedrce (djs.si)

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem