Trenutna proizvodnja, CO2 izpusti elektrarn in poraba elektrike v Sloveniji:
Trenutna moč
(skupaj)
 1.827 MW
Povprečne emisije CO2
(skupaj)
 293,1 t
Trenutna poraba
 1.384 MW
Legenda
%
680 MW
%
8,2 t
Jedrska elektrarna
%
740 MW
%
17,8 t
Hidroelektrarne
%
77 MW
%
11,1 t
Ostali obnovljivi viri
%
330 MW
%
256,1 t
Termoelektrarne
Izpusti CO2 v načrtovani življenjski dobi elektrarn.
Prikaz trenutne proizvodnje, 14.07.2024 20:00
Prikaži:
Delež
Količina

Legenda

»Trenutna proizvodnja, CO2 izpusti elektrarn in poraba elektrike v Sloveniji« prikazuje aktualno proizvodno moč elektrarn in izpuste CO2, ki nastanejo v teh elektrarnah ter porabo električne energije v Sloveniji. Vir podatkov so urne moči posameznih elektrarn, ki so objavljene in dostopne na spletni strani ENTSO-e ter urna poraba električne energije, ki je ravno tako objavljena in dostopna na spletni strani ENTSO-e.

Trenutna proizvodna moč v Sloveniji ∑ 1.827 MW

Trenutna proizvodna moč elektrarn prikazuje urne podatke o moči elektrarn v Sloveniji in velja za:

 • celotno jedrsko elektrarno,
 • vse hidroelektrarne,
 • elektrarne na vse ostale obnovljive vire energije (skupaj je prikazana moč vseh sončnih, vetrnih elektrarn ter elektrarn na biomaso in sežig odpadkov za soproizvodnjo toplote in elektrike),
 • vse termoelektrarne na premog in plin.

Emisije CO∑ 293,1 t

Emisije CO2 so izračunane iz urne moči elektrarn in predstavljajo emisije CO2 iz obstoječih slovenskih elektrarn v eni uri obratovanja. Koeficienti za izračun izpustov (specifičnih izpustih g CO2/kWh za posamezno tehnologijo) so prevzeti po javno objavljenem poročilu Združenih narodov IPCC in prav tako dostopni na straneh Wikipedije. Izračunane vrednosti upoštevajo celotni življenjski cikel elektrarn, od izgradnje do razgradnje. Za posamezne tehnologije oz. vire so mednarodno priznani koeficienti:

 • Jedrska elektrarna: 12 g CO2/kWh
 • Hidroelektrarne: 24 g CO2/kWh
 • Sončne elektrarne: 45 g CO2/kWh
 • Termoelektrarne na premog: 820 g CO2/kWh
 • Termoelektrarne na plin: 490 g CO2/kWh
 • Vetrne elektrarne: 11 g CO2/kWh
 • Biomasa: 230 g CO2/kWh
 • Odpadki: 230 g CO2/KWh

Infografika ne vključuje podatkov o uvozu električne energije, ki je v zadnjem desetletju v povprečju predstavljal med 15 in 20 % vse električne energije, ki jo porabimo v Sloveniji.

Trenutna poraba elektrike v Sloveniji ∑ 1.384 MW

Trenutna poraba elektrike prikazuje urne podatke o porabi električne energije v Sloveniji in je vsota porabe vseh porabnikov, ki so priključeni na prenosno in distribucijsko omrežje v Sloveniji.

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

Smo društvo, v katero so prostovoljno združeni znanstveni delavci in strokovnjaki s področja miroljubne uporabe jedrske znanosti in tehnologije ter vsi ostali, ki jih to področje zanima.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, Sedež enote v Krškem

Študij energetike vključuje področje jedrske energetike na vseh treh bolonjskih stopnjah. LINK

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, Enota Velenje

Študij energetike vključuje področje jedrske energetike na vseh treh bolonjskih stopnjah. LINK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, program Jedrska tehnika

Študij fizike s programom Jedrska tehnika na 2. in 3. bolonjski stopnji. LINK

Inštitut za energetiko, Laboratorij za jedrsko energetiko

Laboratorij za jedrsko energetiko deluje v sklopu Inštituta na Fakulteti za energetiko. Nahaja se v poslopju ZEL-EN v Vrbini v Krškem. LINK

Nahajališče in rudnik uranove rude Žirovski vrh

Zaprt rudnik urana Žirovski vrh ter sanirani odlagališči jalovine. Odlagališča sanira podjetje RUŽV. LINK 
Dolgoročni nadzor saniranih odlagališč izvaja ARAO. LINK

ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke

Specializirana strokovna organizacija na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Izvaja naloge in projekte, za katere jo pooblasti država. LINK

Skupina GEN

Več kot 99 odstotkov proizvodnje električne energije v Skupini GEN je iz nizkoogljičnih virov. LINK

Nuklearna elektrarna Krško

S 696 MW je jedrska elektrarna že od leta 1983 največji posamičen vir nizkoogljične električne energije v Sloveniji. LINK

Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov

ARAO zbira, obdeluje in skladišči radioaktivne odpadke iz medicine, raziskovalnih dejavnosti in industrije. LINK

Sklad za financiranje razgradnje NEK

Zbira finančna sredstva za varno odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK in izvedbo vseh faz razgradnje NEK. LINK

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost

Strokovni organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, ki izvaja nadzor na področjih sevalne in jedrske varnosti. LINK

Institut “Jožef Stefan”

Z uporabo jedrske znanosti in tehnologije se na Institutu ukvarjajo v številnih odsekih in centrih. LINK

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

Društvo povezuje številne posameznike, ki nam jedrska energija veliko pomeni. Pridruži se nam tudi ti. 

Reaktorski center Podgorica

Na Reaktorskem centru Podgorica LINK v okviru Instituta Jožef Stefan že od leta 1966 deluje jedrski raziskovalni reaktor TRIGA z močjo 250kW.

Slovenski jedrski forum

Je industrijsko združenje, ki povezuje slovenska podjetja na področju jedrske znanosti in tehnologije. LINK

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

Strokovni organ v sestavi Ministrstva za zdravje izvaja nadzor na področju uporabe virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu. LINK

Medicinska fizika in nuklearna medicina

V okviru oddelka in klinike za nuklearno medicino (Onkološki inštitut in UKC) se jedrska znanost in tehnologija uporablja za medicinsko slikanje, radioterapijo, modeliranje ter varstvo pred sevanjem. LINK

Načrtovano odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Lokacija bodočega pripovršinskega odlagališča v obliki silosa. Načrtovanje gradnje izvaja ARAO. LINK

EIMV - Elektroinštitut Milan Vidmar

EIMV je bil vključen v številne aktivnosti že pri izgradnji NEK, trenutno pa z NEK sodeluje tako med rednim obratovanjem kot med remontom. LINK

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem