English


 
 
NOVICE
Slike s študentske arene
29.11.2011

Slike s študentske arene so na voljo tukaj

Z interne MMG konference pa tukaj

Zapisnik s sestanka 21.4.2011
05.05.2011

Dodan je zapisnik s sestanka iz dne 21.4.2011.

Vodstvo MMG
04.05.2011

Predsednik MMG je

Gašper Žerovnik e-pošta,

podpredsednik pa

Duško Kančev e-pošta.

Seznam članov in vodstva.

Strokovna ekskurzija na Mad�arsko

Slovenski in hrva�ki člani Mre�e mlade generacije smo se 10. junija odpravili na mad�arsko. Ogledali smo si jedrsko elektrarno Paks in mad�arsko HAEA - Hungarian Atomic energy Authority. Obisk jedrske elektrarne Paks je bil res vreden

ogleda in je bil eden najbolj�ih ogledov do sedaj. V �olskem centru jedrske elektrarne Paks smo si ogledali uparjalnik od znotraj, videli odprt reaktor in vse elemente, ki sodijo zraven. Obiskali smo informacijski center, bili v turbinski zgradbi, pogledali v reaktorsko halo z enotami 3 in 4 ter se seznanili z 'Dry storage facility' za izrabljeno gorivo.

Gostila nas je tudi mad�arska HAEA v Budimpe�ti. Zaposleni so nam pripravili predavanje o njihovem delovanju ter odzivnem centru v primeru jedrske nesreče ter si ogledali sodobno opremljene prostore odzivnega centra. Ekskurzijo smo ob pomoči mad�arskih kolegov organizirali člani slovenske MMG. Poleg strokovnega vidika, menimo, da je tak�na ekskurzija prav gotovo tudi dober način spoznavanja in dru�enja z mladimi predstavniki organizacij, ki delujejo v jedrski stroki. Tako je na�e nekajdnevno dru�enje s hrva�kimi kolegi �e bolj okrepilo dobre odnose in nadaljnje medsebojno sodelovanje.

Projektni team: Sarvary Attila, Simona Knez

ZANIMIVOST
 O mreži mlade generacije

Prihodnost jedrske industrije je v rokah mlade generacije, zato

MMG spodbuja in podpira izobraževanje, izmenjavo znanja in strokovno udejstvojvanje mladih inženirjev, tehnikov in usposobljenega osebja na jedrskem področju: od šol do univerz in industrije.

MMG pomeni zanimive kariere za mlade.

MMG aktivno sodeluje v nacionalnem zdrdruženju jedrskih strokovnjakov DJS, ter v evropskem združenju Young Generation Network

MMG organizira različne strokovne aktivnosti in približuje seminarje, konference in ostala tehnična srečanja mladim, ter spodbuja dialog med potrebami trga dela in potreb ter strokovnega znanja mladih Vodstvo MMG

Predsednik MMG je Gašper Žerovnik e-pošta,

podpredsednik pa Duško Kančev e-pošta.

Seznam članov in vodstva. Ekskurzije

Kako je bilo na letošnji ekskurziji, v Francijo, ki jo je v imenu DJS organiziral MMG si lahko prebereš tukaj.

Slike pa so dostopne tu in tu.