English


 
 
NOVICE
Slike s študentske arene
29.11.2011

Slike s študentske arene so na voljo tukaj

Z interne MMG konference pa tukaj

Zapisnik s sestanka 21.4.2011
05.05.2011

Dodan je zapisnik s sestanka iz dne 21.4.2011.

Vodstvo MMG
04.05.2011

Predsednik MMG je

Gašper Žerovnik e-pošta,

podpredsednik pa

Duško Kančev e-pošta.

Seznam članov in vodstva.

Slikovni atlas jedrske tehnologije

Slikovni atlas jedrske tehnologije je knjižica, ki jo je stiskalo Društvo jedrskih strokovnjakov leta 2001. Z njo skušamo enostavno prikazati pomembne pojme iz naših področij. V nadaljevanju najdeš elektronsko verzijo te knjižice.

Naloži si celoten atlas (13,4 MB)

Naloži si posamezne strani:
Naslovnica (28 kB)
Uvod (16 kB)
Vsebina in abecedno kazalo (39 kB)

Fizikalne osnove
Zgradba snovi (151 kB)
Radioaktivnost (532 kB)
Vrste radioaktivnega sevanja (518 kB)
Jedrska cepitev (186 kB)
Jedrska verižna reakcija (257 kB)
Naravno sevanje (371 kB)
Uporaba radioaktivnega sevanja (355 kB)
Vpliv radioaktivnega sevanja na živa bitja (187 kB)

Radon
Radon (139 kB)
Koncentracija radona v bivalnih prostorih (713 kB)

Raziskovalni reaktor TRIGA
Naš raziskovalni reaktor TRIGA #1 (200 kB)
Naš raziskovalni reaktor TRIGA #2 (207 kB)

Slovenska energetika
Proizvodnja elektrike v Sloveniji (451 kB)
Obnovljivi energetski viri (319 kB)
Termoelektrarne (297 kB)
Jedrska elektrarna Krško (354 kB)

Segrevanje ozračja
Učinek tople grede (852 kB)
Posledice ogrevanja ozračja (511 kB)
Sproščanje CO2 zaradi človekovih dejavnosti (581 kB)
Ukrepi za zmanjšanje sproščanja CO2 (620 kB)

Jedrska energija po svetu
Jedrske elektrarne v Evropi... (316 kB)
...in na drugih kontinentih (288 kB)
Jedrska energija v proizvodnji elektrike (297 kB)
Vrste jedrskih elektrarn #1 (104 kB)
Vrste jedrskih elektrarn #2 (180 kB)

Nuklearna elektrarna Krško
Nuklearna elektrarna Krško (293 kB)
Od jedrske energije do elektrike (183 kB)
Primarni krog (733 kB)
Jedrsko gorivo (358 kB)
Turbina in generator (169 kB)
Komandna soba (234 kB)
Jedrska elektrarna in okolje (179 kB)
Jedrska varnost (175 kB)
Varnostni sistemi in varnostna kultura (162 kB)
Letni remont v jedrski elektrarni Krško (253 kB)
Modernizacija jedrske elektrarne Krško leta 2000 (386 kB)

Radioaktivno odpadki
Nastajanje radioaktivnih odpadkov #1 (222 kB)
Nastajanje radioaktivnih odpadkov #2 (365 kB)
Koliko časa so nizko- in srednjeradioaktivni odpadki nevarni? (139 kB)
Vsebina soda z nizkoradioaktivnimi odpadki (170 kB)
Vsebina soda s srednjeradioaktvnimi odpadki (374 kB)
Skladiščenje in odlaganje radioaktivnih odpadkov (76 kB)
Primer pripovršinskega odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (242 kB)
Primer podzemnega odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (178 kB)
Odlaganje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Franciji (207 kB)
Odlaganje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na Švedskem (144 kB)
Visokoradioaktivni odpadki (278 kB)
Predelava izrabljenjega jedrskega goriva (150 kB)
Prehodno skladišče izrabljenih jedrskih goriv (175 kB)
Suho skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva (449 kB)
Končno odlaganje izrabljenega jedrskega goriva (356 kB)
Skladišča radioaktivnih odpadkov v Sloveniji (186 kB)

Jedrske nesreče
Černobil - Sovjetska zveza (185 kB)
Otok treh milj - ZDA (117 kB)

ZANIMIVOST
 O mreži mlade generacije

Prihodnost jedrske industrije je v rokah mlade generacije, zato

MMG spodbuja in podpira izobraževanje, izmenjavo znanja in strokovno udejstvojvanje mladih inženirjev, tehnikov in usposobljenega osebja na jedrskem področju: od šol do univerz in industrije.

MMG pomeni zanimive kariere za mlade.

MMG aktivno sodeluje v nacionalnem zdrdruženju jedrskih strokovnjakov DJS, ter v evropskem združenju Young Generation Network

MMG organizira različne strokovne aktivnosti in približuje seminarje, konference in ostala tehnična srečanja mladim, ter spodbuja dialog med potrebami trga dela in potreb ter strokovnega znanja mladih Vodstvo MMG

Predsednik MMG je Gašper Žerovnik e-pošta,

podpredsednik pa Duško Kančev e-pošta.

Seznam članov in vodstva. Ekskurzije

Kako je bilo na letošnji ekskurziji, v Francijo, ki jo je v imenu DJS organiziral MMG si lahko prebereš tukaj.

Slike pa so dostopne tu in tu.