English


 
 
NOVICE
Slike s študentske arene
29.11.2011

Slike s študentske arene so na voljo tukaj

Z interne MMG konference pa tukaj

Zapisnik s sestanka 21.4.2011
05.05.2011

Dodan je zapisnik s sestanka iz dne 21.4.2011.

Vodstvo MMG
04.05.2011

Predsednik MMG je

Gašper Žerovnik e-pošta,

podpredsednik pa

Duško Kančev e-pošta.

Seznam članov in vodstva.

NATEČAJ MLADIH ENERGETIKOV

Varna, zanesljiva, zadostna in okolju prijazna oskrba z energijo po konkurenčnih cenah predstavlja enega izmed najpomembnejših temeljev razvitih in razvijajočih se gospodarstev. Zato sodi energetika med tista strateška področja, s katerimi se po svetu in pri nas aktivno ukvarja širok krog strokovnjakov, ki sega vse do najvišjih državnih predstavnikov. Strateške okoliščine, kot so npr. prevelika odvisnost od nafte in zemeljskega plina, ki ju uvažamo iz politično nestabilnih držav, zaveze Kyotskega protokola ter nenazadnje renesansa jedrske energije nakazujejo vse več velikih izzivov tudi bodočim generacijam tehniških strokovnjakov.

Natečaj je bil namenjen generaciji bodočih energetikov, predvsem študentom višjih letnikov naravoslovnih in tehniških fakultet. Od kandidatov smo pričakovali pisne razprave (npr. z izračuni podprte študije s tematikami obnovljivih virov, racionalne rabe energije, alternativnih virov energije....) in predloge demonstracijskih ali učnih materialov (načrti, delujoči modeli, računalniški programi, internetne strani...). Dobrodošli so bili tudi drugačni prispevki s širokega področja energetike posamičnih avtorjev ali skupinska dela z največ pet avtorji.

Na natečaj je prispelo 7 prijav. Vseh 7 prijav je bilo kompletnih (izdelek, potrdilo o šolanju in izjava, da je izdelek rezultat lastnega dela).

Vsa prispela dela je pregledala in ocenila komisija v sestavi prof.dr. Leon Cizelj, doc.dr.Andrej Trkov in mag. Tomaž Fatur. Podelitev nagrad je bila 11.10.2007 v Kulturnem domu Krško.

Prva nagrada (750 EUR + možnost predstavitve na konferenci)Gašper Antičevič Absolvent Uni, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, Diplomsko delo z naslovom Vrednotenje tehnologij za pridobivanje vodika z metodo analize življenjskih ciklov.

Druga nagrada (500 EUR + možnost predstavitve na konferenci) Matjaž Žganec, 3. letnik (Uni), Fakulteta za matematiko in fiziko (odd. za fiziko) Univerze v Ljubljani, Razprava z naslovom Študija izkoriščanja sončne energije za proizvodnjo električne energije.

Tretja nagrada (250 EUR + možnost predstavitve na konferenci) Mario Perla, 3. letnik Uni, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Razprava z naslovom Spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji.

Posebna nagrada Martin Molan, 5. razred, Osnovna šola Toneta Čufarja, Ljubljana, Razprava Stališča do jedrske energije.

Vsi udeleženci natečaja so bili povabljeni tudi na strokovno ekskurzijo v Francijo.

Projekt so finančno podprli Institut Jožef Stefan, ELES, Sklad za financiranje razgradnje NEK in NEK.

Vodja projekta: prof.dr. Leon Cizelj, DJS

Pomoč: člani MMG

ZANIMIVOST
 O mreži mlade generacije

Prihodnost jedrske industrije je v rokah mlade generacije, zato

MMG spodbuja in podpira izobraževanje, izmenjavo znanja in strokovno udejstvojvanje mladih inženirjev, tehnikov in usposobljenega osebja na jedrskem področju: od šol do univerz in industrije.

MMG pomeni zanimive kariere za mlade.

MMG aktivno sodeluje v nacionalnem zdrdruženju jedrskih strokovnjakov DJS, ter v evropskem združenju Young Generation Network

MMG organizira različne strokovne aktivnosti in približuje seminarje, konference in ostala tehnična srečanja mladim, ter spodbuja dialog med potrebami trga dela in potreb ter strokovnega znanja mladih Vodstvo MMG

Predsednik MMG je Gašper Žerovnik e-pošta,

podpredsednik pa Duško Kančev e-pošta.

Seznam članov in vodstva. Ekskurzije

Kako je bilo na letošnji ekskurziji, v Francijo, ki jo je v imenu DJS organiziral MMG si lahko prebereš tukaj.

Slike pa so dostopne tu in tu.